Tasarım Kontrolü

Aşağıdaki kapsama uygun olarak, imalat proje ve hesapları üzerinde tasarımın doğrulanması hizmetleri verilmektedir:

API 650, API 620, AWWA D100, EN 14015, API 570

Üretim Sürecinin Muayenesi

Gerek imalatçı, gerek ise imalatçının müşterisi adına yapılabilen, sözleşme şartlarına bağlı olarak belirlenen kontrol noktalarında atmosferik tanklar ve/veya tank çiftliği imalatları süresince verilen muayene hizmetleridir. Bu kontrol noktaları malzeme izlenebilirlik kontrolü, kaynak yöntemleri ve kaynak personeline ait yeterliliklerin imalat ile çapraz kontrollerinin yapılması, boyutsal kontroller, basınç testlerine nezaret edilmesi vb. aşamaların bir kısmı ya da tamamını içerebilir.

API 650, API 620, API 570, EN 14015, AWWA D100

Periyodik Kontroller

Faaliyette olan tesislerde kullanılmakta olan atmosferik depolama ekipmanlarının, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yasal mevzuat tarafından öngörülen periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak yetkin personel tarafından yapılan kontrol ve denetim faaliyetleridir.

API 653

tr_TR