Amerikan Makina Mühendisleri Odası veya kısaltması ile ASME, mühendislik faaliyetlerinin pratik ve teorik anlamda gelişmesini destekleyen bir organizasyondur. ASME,diğer faaliyetlerinin yanısıra,bugüne kadar 600 üzerinde standart ve/veya Kod yayımlamış ve bunların büyük bir bölümü, geçerlilik anlamında ABD sınırlarını aşarak ve çeşitli dünya milletleri tarafından kendi sistemlerinde tanımlanarak küresel olarak geçerli bir yapıya dönüşmüştür.

ASME’nin yayımını yaptığı standartlar arasında; basınçlı ekipmanlar Nükleer santraller, bio-proses ekipmanları, performans testleri vb.gibi konularda yayımlanan standartlar sayılabilir.

ASME’nin basınçlı ekipmanlar ile ilgili yayımladığı Kodlar ; 18. ve 19. yüzyılda meydana gelen buhar kazanı patlamaları neticesinde halkın güvenligini sağlamak amacıyla 1911 yılında ilk Kazan Kod’unun hazırlanması ile başlamıştır.

Kazan ve Basınçlı ekipmanları ilgilendiren ve yetkili kontrol kuruluşları tarafından sertifikasyon gerektiren,ASME BPVC kodları içerisinde , çeşitli sınıfta ve yapıda basınçlı ekipmanlar ,kazanlar,borulama sistemleri ve nükleer güç santrallarının dizayn ,imalat,kontrol ve belgelendirilecegi ile ilgili kurallar içeren Nükleer kodlar da yer alacak şekilde toplam 12 adet Kısımdan (Section) oluşmaktadır.

Müşterilerimize yurtiçi ve yurtdışında hizmet veren 5 ASME Yetkili İnspektörü’ nün 3’ ü aynı zamanda ASME Yetkili Nükleer İnspektör ve 2’ si ASME Yetkili Süpervizör’ dür.

Personelimizin İngiltere, İspanya, Portekiz, Suriye, Azerbaycan, Mısır, Dubai ve Rusya’ da edindiği ASME Enerji Santrali belgelendirme tecrübesi bulunmaktadır. Ayrıca Irak’ ta yapılan 3000 Mw’ lık Enerji Santrali ASME Stamp projesine başlanmıştır.
tr_TR