Ce işareti, ürünlerin Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğunu ve Avrupa Birliği içerisinde serbestçe dolaşabileceğini gösteren bir simgedir. Üretici ürettiği ürüne CE işareti koyarak, ürününün ilgili tüm yasal gereksinimleri karşıladığını ve bununla birlikte Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde kullanılabileceğini beyan etmektedir. Bu ayrıca AB dışında üretilen ve AB içerisinde satılacak ürünler için de geçerlidir.

Avrupa Ekonomik alanı 28 AB üye ülkeden ve EFTA ülkeleri olarak bilinen İzlanda, Norveç, Lihtenştayn’dan ve ayrıca Türkiye’den oluşmaktadır.

CE işareti ürünün AB içinde üretildiğini gösteren bir işaret değildir. Bununla birlikte, ürünün piyasaya satılmadan önce değerlendirilmiş, gerekli olan asgari uygunluğunun doğrulamış ve gerekli ise ürünlerinin “onaylamış kuruluşlar” tarafından incelemeye tabi tutulmuş olduğunu gösterir.

Ürünün uygunluğunun devamının sağlanması, teknik dosyayı hazırlamak, uygunluk beyanında bulunmak ve ürüne Ce işareti iliştirmek imalatçının sorumluluğundadır. Ürünün dağıtımını yapanlar hem gerekli destek dokümanların hem de CE işaretinin olmasını doğrulamalıdırlar. Ürün AB dışındaki ülkelerden ithal ediliyorsa ithalatçı imalatçının gerekli şartları karşıladığını ve yeterli dokümantasyonun hazır bulunduğunu doğrulamakla mükelleftir.

3D InCertA, AB ve TC Cevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından CE işaretlemesi konusunda 2530 Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) numarası ile aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır.

6.2 305/2011 – YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ

CE işaretlemesi konusunda 2530 Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) numarası ile aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır.

Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011 )
EN 1090 Sistem 2+ Fabrika Üretim Kontrol (FPC