Ce işareti, ürünlerin Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğunu ve Avrupa Birliği içerisinde serbestçe dolaşabileceğini gösteren bir simgedir. Üretici ürettiği ürüne CE işareti koyarak, ürününün ilgili tüm yasal gereksinimleri karşıladığını ve bununla birlikte Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde kullanılabileceğini beyan etmektedir. Bu ayrıca AB dışında üretilen ve AB içerisinde satılacak ürünler için de geçerlidir.

Avrupa Ekonomik alanı 28 AB üye ülkeden ve EFTA ülkeleri olarak bilinen İzlanda, Norveç, Lihtenştayn’dan ve ayrıca Türkiye’den oluşmaktadır.

CE işareti ürünün AB içinde üretildiğini gösteren bir işaret değildir. Bununla birlikte, ürünün piyasaya satılmadan önce değerlendirilmiş, gerekli olan asgari uygunluğunun doğrulamış ve gerekli ise ürünlerinin “onaylamış kuruluşlar” tarafından incelemeye tabi tutulmuş olduğunu gösterir.

Ürünün uygunluğunun devamının sağlanması, teknik dosyayı hazırlamak, uygunluk beyanında bulunmak ve ürüne Ce işareti iliştirmek imalatçının sorumluluğundadır. Ürünün dağıtımını yapanlar hem gerekli destek dokümanların hem de CE işaretinin olmasını doğrulamalıdırlar. Ürün AB dışındaki ülkelerden ithal ediliyorsa ithalatçı imalatçının gerekli şartları karşıladığını ve yeterli dokümantasyonun hazır bulunduğunu doğrulamakla mükelleftir.

3D InCertA, AB ve TC Cevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından CE işaretlemesi konusunda 2530 Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) numarası ile aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır .


2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Direktifi
CE işaretlemesi konusunda 2530 Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) numarası ile aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır:
TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Akreditasyonu kapsamında:
2014/68/AB Ek-III Modül A2-Rastgele aralıklarla denetlenmiş basınçlı ekipman kontrolleriyle birlikte iç üretim kontrolü
2014/68/AB Ek-I, 3.1.2 Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı
TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu kapsamında:
2014/68/AB Ek-I, 3.1.2 Sabit Bağlantı Yapan Personelin Onaylanması
2014/68/AB Ek-I, 3.1.3 Tahribatsız Muayene Yapan Personelin Onaylanması
TS EN ISO/IC 17065 Ürün Belgelendirme Akreditasyonu kapsamında:
Modül B-AB Tip İncelemesi-Üretim Tipi
Modül B-AB Tip İncelemesi-Tasarım Tipi
Modül C2-Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolüne Dayanan Tipe Uygunluk
Modül D-Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk
Modül D1-Üretim Süreci Kalite Güvencesi
Modül E-Basınçlı Ekipman Kalite Güvencesine Dayanan Tipe Uygunluk
Modül E1-Son Basınçlı Ekipman Muayene ve Testinin Kalite Güvencesi
Modül F-Basınçlı Ekipman Doğrulamasına Dayanan Tipe Uygunluk
Modül G-Birim Doğrulamasına Dayanan Uygunluk
Modül H1-Tam Kalite Güvencesi ve Tasarım Muayenesine Dayanan Uygunluk
alanlarında TÜRKAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
CE işaretlemesi konusunda 2530 Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) numarası ile aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır:
Karar: 98/214/EC PDDD: Sistem 2+ kapsamında:
TS EN 1090-1+A1
TS EN 10025-1
TS EN 10088-4
TS EN 10088-5
TS EN 10210-1
TS EN 10219-1
TS EN 10340
TS EN 10340/AC
TS EN 10343
TS EN 15048-1
TS EN 15088
TS EN 13479
TS EN 14399-1 standartlarında,
Karar: 95/467/EC PDDD: Sistem 2+ kapsamında
TS EN 13084-5
TS EN 13084-5/AC
TS EN 13084-7 standartlarında,
TÜRKAK ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

tr_TR