Tüm endüstriyel tesislerin ve işletmelerin kendine özel işletme kültürlerinin bulunmasından dolayı, bu tesislerin süreç analizlerinin, kalite gözetimlerinin ve proje yönetimlerinin diğer organizasyonlardan farklı bir yaklaşımla yapılması gerekebilir.

3D InCertA, bağımsız gözetim faaliyetleri kapsamında birçok endüstriyel tesis için proje değerlendirmesi, güvenlik kontrolü, inşaat süreç kontrolü ve uzman görüşü gerektiren performans değerlendirmeleri konularında projeler gerçekleştirmektedir.

Tüm bu faaliyetlerin hedefi, istenilen kalitenin yakalanmasını güvence altına almaktır. Bu çerçevede yaptığımız proje yönetim hizmetlerinin bazıları şunlardır;.

İmalatçı ve Montajcı Kalite sistem denetlemesi
İş ilerleme süreç kontrolü
Saha Kontrolü
İmalat Kontrolü
Dizayn hesaplamaları Kontrolü
ITP Plan Hazırlıkları
Malzeme Kontrolü
Performans testlerine nezaret (Yük testi, hidrostatik test, vb.)
Devreye alma testlerine nezaret
Kalite Dosyalarının Kontrolü
Sevkiyat Kontrolü

Yukarıda belirtilen proje gözetim hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz bazı endüstriyel alanlar;

Doğalgaz Santralleri
Köprüler
Uzay çatı
Tüp ve küre tank
Çelik konstrüksiyonlar
Havaalanları
Limanlar
Vinçler
Demiryolu ve istasyonlar
Kimyasal tesisler
Ham petrol tesisleri
Su arıtma tesisleri
Nükleer enerji santralleri
Buhar jeneratörleri
Gaz tribünleri
Rüzgâr enerjisi santralleri
Su yapıları
Basınçlı kaplar
Vanalar
Borular
tr_TR